Všechny informace

 • Vážení profesní přátelé,

  dovolujeme si Vás pozvat na specializovaný online seminář fermacell® Therm25

  NOVÉ PODLAHOVÉ A STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

  23.03.2023 od 9,00 hodin

  Fermacell® Therm25 poprvé kombinuje vrstvu záklopu a podlahového vytápění v jednom systému (2v1) a s touto novinkou přišlo na náš trh poprvé štíhlé, rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového a stěnového vytápění a chlazení.

  Pořadatelé: CTI ČR Pozvánka Přihláška

 • Vážení profesní přátelé,

  rádi bychom Vás pozvali ve dnech  2.-4. března na Stavební veletrh Brno 2023

  V pavilonu P, dne 2. března (čtvrtek) od 9.00 hodin XXV. ročník Mezinárodní soutěže odborných dovedností UČEŇ INSTALATÉR  

    Mezinárodní soutěž odborných dovedností se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysokého učení technického v Brně. Pořadatelem je Cech topenářů a instalatérů České republiky, mediálním partnerem odborný internetový portál TZB-Info.cz. Hlavní organizátor Ing. Andrzej Bartoś superitendent odborného vzdělávání  JMK a Ing. Vladimír Bohdálek ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová.

  Přijďte podpořit soutěživost, zručnost a odbornost dne 2. března našich žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér, jednotlivců i družstev. Soutěž je zařazena do projektu České ručičky.

  Věřím, že Vás doprovodný program zaujme a že se v termínu 2.-4.3.2023 potkáme na brněnském výstavišti

  i na partnerském stánku Cechu topenářů a instalatérů České republiky v pavilonu P stánek č. 074, kde jste srdečně zváni členy cechu:

  Firmou LAUFEN - 125 let představuje švýcarská značka LAUFEN preciznost, kvalitu, design a udržitelnost v koupelně   HOME | Laufen Bathrooms

  Firmou 4heat - Vytápění a vzduchotechnika   Průmyslové vytápění hal | 4heat vytápění hal

  Firmou Hansgrohe -  Prémiové výrobky pro sprchu, koupelnu a kuchyni Vodovodní baterie pro koupelnu, sprchy a kuchyň | hansgrohe CZ

  Firmou HAMROZI s.r.o. – Provádění staveb, Projekce a poradenství https://www.hamrozi.cz

  Firmou PROFITEAM –TOPENÍ-VODA-PLYN  - Firma PROFITEAM se od samotného začátku svého založení v roce 1994 specializuje na obory topení, voda, plyn https://www.profiteam.cz

  Těšíme se na setkání s Vámi!

  Pořadatelé: CTI ČR

 • Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

  přijměte pozvání na  veletrh FOR THERM 2023 konaný ve dnech 9.-11.2.2023 v areálu PVA EXPO PRAHA.
  Srdečně jste zváni Cechem topenářů a instalatérů České republiky, do Haly 2, stánek č. D2, Poradenské centrum CTI ČR, mediální a odborný partner https://for-therm.cz/partner/

  Pořadatelé: CTI ČR FOR THERM 2023

 • Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, 

  Vážení profesní přátelé,

  dovolujeme si Vás pozvat na doprovodný program cechu v rámci 28. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2023

  Pořadatelé: CTI ČR Doprovodný program

 • Workshop - setkání odborných škol a firem

  Termín: 30.11.2022 od 13.30 hodin

  Místo konání: 

  ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE

  Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců
  podnikatelů

  Po vzájemném představení nabídek a poptávek zúčastněných se rozvine  bohatá
  diskuze k praktické formě spolupráce, zkušenostem a překážkám, které by
  mohly bránit lepší spolupráci na vyšší úrovni.

  Přítomní se v diskuzi zamyslí i nad podněty, které by mohly ovlivnit
  politická rozhodnutí k legislativním změnám pro lepší podmínky kvalitní
  spolupráce škol a firem a pro lepší motivaci k dosažení spokojenosti obou
  stran.

  Řemeslné obory hrají v našem životě stále podstatnější úlohu. Jak vzrůstá
  její význam, zvyšuje se rovněž počet technických profesí, což se následně
  projevuje v rostoucí poptávce po technicky vzdělaných odbornících. Nabídka
  na trhu je ale velmi omezená a vzdělaných odborníků je málo.

  Mezi důvody, které ovlivňují zejména mladé lidi při volbě povolání, je
  přetrvávající představa o omezených možnostech uplatnění absolventů
  technických oborů oproti "tradičním" oborům a chybějící možnost
  otevřenějšího srovnání. Vzhledem k současnému systému vzdělávání v ČR je pro
  studenty rovněž velmi složité změnit původně nastoupenou kariérní dráhu.

  V rámci tohoto programu se proto snažíme představovat žákům a učitelům SOŠ a
  SOU jednotlivá povolání v oboru technických zařízení budov, a podporovat je
  tak při rozhodování o budoucím směru jejich profesního života. Aby byl
  program co nejzajímavější, začleňujeme do něj exkurze do našich členských
  firem a další formy spolupráce firma se školami. 

  Pořadatelé: CTI ČR

 • 17. Valná hromada CTI ČR

  Pořadatelé: CTI ČR

 • Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,

  dovolujeme si Vás pozvat dne  17.10.2022 na seminář k nové legislativě 

  Nová legislativa
  Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení    a o změně souvisejících zákonů a  NV č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

  Nová legislativa
  k tlakovým zařízením- NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

  Lektoři: Ing. Jiří Kottnauer, inspektor SÚIP-Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
  Ing. Ladislav Ouhrabka, emeritní inspektor SÚIP pro tlaková zařízení

  Místo konání:Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, v areálu Střední odborné školy Jarov   

  https://www.skolajarov.cz/kontakty/
   

  Pořadatelé: CTI ČR Závazná přihláška , Pozvánka a Program Seminář

 • Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

  Vážení profesní přátelé,

  přijměte pozvání na 33. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2022 konaný ve
  dnech 20. – 24.9. 2022 v areálu PVA EXPO PRAHA.

  Srdečně jste zváni Cechem topenářů a instalatérů České republiky, do Haly 5,
  stánek 5D157 Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky
  FOR ARCH Poradenská centra (forarch-poradenskacentra.cz) a na přednášky dne 22.9.2022 do vstupní haly II Konferenční
  centrum, sál 3.

  Pořadatelé: CTI ČR

 • Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

  Pořadatelé: CTI ČR, STP Pozvánka + program , Závazná přihláška

 • Řešení problematiky HVAC v moderní bytové výstavbě

  Pořadatelé: CTI ČR Závazná přihláška , kurz Kermi 19.5.2022