Pro technický rozvoj a projektování

 

Předseda sekce:

Mgr. Ivan Karas

Místopředseda sekce:

Ing. Václav Klein

 

Projekt KUPR

Kreativní sada na tvoření – stavění a konstruování. Sada KUPR obsahuje měděné dílky (tzv. tvarovky a trubičky), dřevěné destičky, závěsný systém (včetně šroubků a úchytek) a kuličky. Z těchto součástek vytváříte 2D a 3D modely, stavby, konstrukce i vertikální dráhy pro kuličky podle připravených předloh nebo podle vlastní představy. Fantazii se meze nekladou! Nedílnou součástí KUPRu je neustále se rozšiřující soubor příprav a úloh pro výuku, které jsou obohacovány aktivizačními metodami, praktickou činností a experimenty žáků. Při tvorbě těchto úloh vycházíme z rámcově vzdělávacích programů.

Připravené hodiny zasahují hned do několika témat vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na prvním stupni jsou to především Konstrukční činnosti, na druhém stupni potom Design a konstruování, Svět práce a Práce s technickými materiály. Přípravy pro učitele jsou koncipovány spíše stručně a věcně, zatímco úlohy pro žáky jsou doplněny větším počtem pracovních listů. To umožňuje případnou podporu žáků či modifikaci výuky pro konkrétní skupinu.

Certifikát Strojírenského zkušebního ústavu v Brně, člen CTI ČR
Základní sada KUPR obsahuje: měděné tvarovky, mosazné tvarovky, závěsný systém, dřevěné destičky, přípravy vyučovacích hodin, úložné boxy, Základní sada je koncipovaná pro 20 žáků. V případě vyššího počtu žáků je možno ji rozšířit o tzv. doplňkovou sadu. Představuje Ing. Ladislav Lněníček člen prezidia CTI ČR předseda sekce Pro technický rozvoj a projektování. Odkaz: Představujeme KUPRstar - YouTube

 

Digitalizace – Robotizace – Moderní technologie

Video file

Projekt INVYSYS

Interaktivní výukový systém INVYSYS je komplexní učební pomůckou pro teoretickou i praktickou výuku odborných škol zaměřených především na obory technických zařízení budov (TZB), ale i další. Umožňuje žákům pracovat s reálným materiálem a zároveň využívat digitální technologie.

Systém INVYSYS tvoří výukové moduly zaměřené na provoz moderních zdrojů tepla, výrobu a využití teplé vody, měření spotřebované energie a další zařízení. Jde o unikátní a efektivní nástroj pro vzdělávání, umožňující trénink zručnosti a montážních dovedností během simulace reálných podmínek provozu. Odkaz: INVYSYS – Interaktivní výukový systém – YouTube