Montážních a servisních firem

 

Předseda sekce: 

David Procházka

 

Místopředsedové sekce:

Radomír Myslivec

 

Cílem cechu je ukázat malým a středním firmám a živnostníkům cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z krizového ekonomického období a k využití nových příležitostí a přístupů k podnikání. Rok 2021 bude rokem velkých změn, na které je nutné se adaptovat. CTI ČR chce přinést inspiraci jak na to, kde hledat nové příležitosti. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a OSVČ, marketingový dosah cca 10.000 subjektů.

  • Investice/zdroje (MPO národní plán obnovy…, vlastní prostředky rodinné firmy)
  • Investice do (lidí, provozu, vývoje, digitální transformace,…)
  • Změny (posílit vývoj, jak stabilizovat podnikání,…)

 

  • ROZHOVOR NA TÉMA „VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI, POŽADAVKY NA PROVOZ, PROVEDENÍ ODVODU SPALIN, RIZIKA A OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM“