Oborová

 

Předseda sekce: 

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Místopředsedové sekce:

Voda-kanalizace – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Vytápění – Jan Hladík
Plyn – Ing. Jiří Buchta, CSc.
Vzduchotechnika – Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Obnovitelné zdroje – Ing. Josef Slováček

 

Hlavním cílem sekce Oborové je péče o odbornou úroveň konkrétní oblasti, o kvalitu vzdělávací a výzkumné a vývojové a další odborné činnosti a o koordinaci aktivit zejména ve vztahu k servisním a montážním firmám, vzdělávacím institucím, institucím výzkumu a vývoje. Hájit zájmy svých členů, a stejně tak i být partnerem pro odborníky z dalších oborů při řešení současných aktuálních výzev.

Její základní činností je sdružování a vzdělávání, vzájemná komunikace a výměna zkušeností a hledání koncepčních řešení v problematice TZB, týkající se jak praktických činností, tak i legislativy.  
Členství v sekci je otevřeno všem členům CTI ČR.