Vzdělávání

 

Předseda sekce: 

Ing. Andrzej Bartoś

Členové sekce:

Ing. Vlastimil Mikeš

 

Hlavní cíle sekce Vzdělávání:

 • Organizování vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost
 • Organizování seminářů, konferencí, workshopů a jiných společných akcí zaměřených na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně aktivit mezinárodních
 • Koordinace vzdělávacích aktivit pro členy CTI ČR
 • Zlepšení přístupu k informacím o kontinuálním odborném vzdělávání pro nejširší odbornou veřejnost
 • Tvorba standardů v oblasti kontinuálního odborného vzdělávání a systému hodnocení  vzdělávacích akcí, soutěží, olympiád
 • Podpora distančních forem vzdělávání (nové vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací služby) 
 • Postupná tvorba a naplňování koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků všech oborů CTI ČR
 • Koordinace vzdělávacích aktivit a navazování kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi a institucemi
 • Tvorba a údržba webové stránky sekce
 • Vytvoření standardů kurzů a systému odborné certifikace jejich obsahu
 • Spolupráce širokého okruhu kvalifikovaných lektorů pro nejrůznější typy vzdělávacích akcí - programů

Soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

Profesní kvalifikace v gesci MŽP Profesní kvalifikace - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

 

Mezinárodní soutěž – Učeň instalatér

Od prvního dne Stavebního veletrhu Brno probíhá každoročně finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér vyhlašovaném MŠMT. Pořadatelem a odborným garantem soutěže je CTI ČR, organizátorem mezinárodní soutěže je Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová p.o., předseda sekce Vzdělávání CTI ČR. Stejně jako v minulých letech, je finále soutěže součástí doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno, slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců JMK, AMSP, MPO, zahraničních hostů a soutěžících probíhá v předvečer v hlavním sále na JMK. Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů.

Vědomostní olympiáda – Celostátní soutěž odborných znalostí od roku 2002 pořádal cech každoročně pod odbornou garancí Ing. Vladimíra Valenty, od roku 2018 se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR Vzdělávání, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D., a Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.
Soutěž probíhá formou písemných testů na jednotlivých vybraných středních školách. Studijní materiál vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Sestavy žáků SOŠ a SOU obor: InstalatérTZBMIEZ