Vzdělávání

 

Předseda sekce Vzdělávání SOŠ a SOU: 

Ing. Vladimír Bohdálek 

Místopředseda sekce Vzdělávání SOŠ a SOU:

Ing. Vlastimil Mikeš

Předseda sekce celoživotního vzdělávání:

Norbert Ryska

Místopředseda sekce celoživotního vzdělávání:

Bc. Vilém Kodíček

 

Hlavní cíle sekce Vzdělávání:

 • Organizování vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost
 • Organizování seminářů, konferencí, workshopů a jiných společných akcí zaměřených na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně aktivit mezinárodních
 • Koordinace vzdělávacích aktivit pro členy CTI ČR
 • Zlepšení přístupu k informacím o kontinuálním odborném vzdělávání pro nejširší odbornou veřejnost
 • Tvorba standardů v oblasti kontinuálního odborného vzdělávání a systému hodnocení  vzdělávacích akcí, soutěží, olympiád
 • Podpora distančních forem vzdělávání (nové vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací služby) 
 • Postupná tvorba a naplňování koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků všech oborů CTI ČR
 • Koordinace vzdělávacích aktivit a navazování kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi a institucemi
 • Tvorba a údržba webové stránky sekce
 • Vytvoření standardů kurzů a systému odborné certifikace jejich obsahu
 • Spolupráce širokého okruhu kvalifikovaných lektorů pro nejrůznější typy vzdělávacích akcí - programů

Soustava celostátně uznávaných profesních kvalifikací Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

Profesní kvalifikace v gesci MŽP Profesní kvalifikace - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)


 

EuroSkills Gdańsk 2023

 

Největší akce v oblasti odborného vzdělávání a excelence v oblasti dovedností v Evropě.

EuroSkills Gdańsk 2023 téměř 600 nejtalentovanějších mladých profesionálů z 32 zemí bylo oceněno na závěr ceremoniálu EuroSkills Gdańsk 2023 dne 9. září za jejich odhodlání dosáhnout světové úrovně excelence ve svých profesích.

Akce trvala pět dní, počínaje zahajovacím ceremoniálem 5. září, po němž následovaly tři dny akcí nabitých soutěží ve 42 dovednostech a vyvrcholily večerním závěrečným ceremoniálem, kde byly uděleny ceny, včetně zlaté, stříbrné a bronzové medaile, soutěžícím s nejvyšším bodováním.

Medaili za excelenci (MEDALLION FOR EXCELLENCE – MEDAILI ZA DOKONALOST, BEST OF NATION – NEJLEPŠÍ Z NÁRODA) si z evropského šampionátu EuroSkills
letos odnesl Petr Valach z České Rybné v Pardubickém kraji.

 

 

V oboru instalatér topenář získal 700 postačujících k zařazení se mezi evropskou špičku.

Jeho odbornou přípravu zajistil Cech topenářů a instalatérů České republiky pod vedením Ing. Andrzeje Bartośe, superitendenta odborného vzdělávání Vzdělávací institut pro Moravu, čestný člen Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Generálním partnerem je firma GROHE ČR s.r.o.

Českou republiku ve dnech 5. až 9. září v polském Gdaňsku reprezentovalo deset soutěžících do 25 let. Koordinátorem příprav na EuroSkills za Českou republiku byla státem pověřená Hospodářská komora České republiky.

Odbornou přípravu 10 soutěžících na EuroSkills 2023 zajistil: Cech topenářů a instalatérů České republiky, Cech obkladačů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech parketářů ČR, CNC Skills Czech Republic, ICT Unie ČR, Scania Czech Republic, FESTO a Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Oficiální delegát WorldSkills Polsko a generální ředitel Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému, Paweł Poszytek, PhD, řekl: "Dnes je zvláštní den. To je moment, kdy ocenil úžasnou evropskou mládež. Nejlepší v Evropě ve svých specializacích. Medaile jsou důležité, ale zkušenosti a přátelství, které soutěžící získali, jsou neocenitelnou přidanou hodnotou.“

V roce 2025 se mistrovství EuroSkills uskuteční v dánském městě Herning a o dva roky později v Düsseldorfu v Německu.

Více informací o  soutěži v živém vysílání na TZB-info.cz
Fotodokumentace ze soutěže www.cechtop.cz

Článek z 8.9. na TZB-info.cz Česká reprezentace bojuje o medaile na EuroSkills 2023 - TZB-info | CTI ČR

Fotogalerie:

Od prvního dne Stavebního veletrhu Brno probíhá každoročně finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér vyhlašovaném MŠMT. Pořadatelem a odborným garantem soutěže je CTI ČR, organizátorem mezinárodní soutěže je Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová p.o., předseda sekce Vzdělávání CTI ČR. Stejně jako v minulých letech, je finále soutěže součástí doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno, slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců JMK, AMSP, MPO, zahraničních hostů a soutěžících probíhá v předvečer v hlavním sále na JMK. Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů.

Uskutečněné nedávné ročníky soutěže:

Vědomostní olympiáda – Celostátní soutěž odborných znalostí od roku 2002 pořádal cech každoročně pod odbornou garancí Ing. Vladimíra Valenty, od roku 2018 se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR Vzdělávání, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D., a Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB.

Soutěž probíhá formou písemných testů na jednotlivých vybraných středních školách. Studijní materiál vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Uskutečněné nedávné ročníky Vědomostní olympiády

 

Diplomové a bakalářské práce

 

od roku 2010 jsou cechem udělovány diplomy a zlaté plakety za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oborech Vytápění, Zdravotně technické instalace a Vzduchotechnika. Cena je určená pro studenty českých vysokých škol a chce odborné veřejnosti zpřístupnit nejlepší diplomové a bakalářské práce v daném oboru.

Komise v letošním roce 2022 vybrala nejlepší bakalářskou práci v oblasti Vzduchotechniky na téma "Vzduchotechnika penzionu". Autorkou bakalářské práce je Kateřina Špíchalová, vedoucí práce
Ing. Olga Rubinová,Ph.D.

Diplom a zlatou plaketu Cechu topenářů a instalatérů České republiky předal prezident CTI ČR Bohuslav Hamrozi v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně při příležitosti akademického ceremoniálu – slavnostních promocí.

FOTO:

Image
m
Image
n

 

Image
xd
Image
ll