Cechem podporované kvality

 

Předseda sekce:

Ing. Tomáš Hruška

Místopředsedové sekce:

Jiří Tesák

Kvalita garantována cechem

Zapsáno Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky pod. ev.č. 344524

KVALITA GARANTOVÁNA CTI ČR

Komise CTI ČR udělí tuto značku výrobkům za bezpečnost výrobku, ekodesing, originalitu, technickou úroveň, uživatelský komfort, energetickou účinnost, záruční a pozáruční servis, komplexnost služeb.

V oblasti vytápění, zdravotechniky, rozvod vody a sanitárních zařízení, energie, stavebnictví, vzdělávání.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, akreditované společenstvo, nabízí svým členům vlastní označení výrobku značkou KG CTI ČR. Díky tomuto označení bude koncový zákazník informován, že výrobek byl posouzen CTI ČR jako autorizovanou a důvěryhodnou třetí osobou.

Tuto značku cech poskytuje pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání.