Znalci, znalecké ústavy

 

E-mail Název Adresa Obory
ppelcakova@gmail.com Ing. Pavlína Pelčáková 763 02 Zlín-Malenovice Projektování
Technické obory:
tepelná technika, vytápění
rozvody a zdroje tepla…..
rynda.jiri@volny.cz Ing. Jiří Rynda Na Hřebenkách 3157/4
150 00 Praha 5
Technické obory / tepelná technika
buchta.jiri@centrum.cz Ing. Jiří Buchta, CSc. Strašnická 1140/8,
102 00 Praha 10
Technické obory / plynové zařízení
rubina.a@fce.vutbr.cz doc. Ing. ALEŠ RUBINA, Ph.D. Křenová 307/42,
602 00 Brno
STAVEBNICTVÍ
Stavební odvětví různá
technická zařízení budov – vzduchotechnická zařízení, klimatizace
EKONOMIKA
Ekonomická odvětví různá
rozpočtování – vzduchotechnická zařízení, klimatizace
znaleckyustav@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Veveří 331/95,
602 00 Brno
Geodézie a kartografie
Stavebnictví
Ekonomika
zpospich@sky.cz doc.Dr.Ing. ZDENĚK POSPÍCHAL  Podbabská 283/5,
621 00 Brno
ENERGETIKA – Energetika
tepelná zařízení saun a rehabilitace
OCHRANA PŘÍRODY – Ochrana přírody
ochrana a tvorba životního prostředí, poškození půdy, vody, ovzduší, odpady, komunální hygiena a hygiena práce
STAVEBNICTVÍ – Inženýrské stavby
výstavba, vytápění, provoz a stavba saun a rehabilitačních zařízení, hygienická a technická rizika technických obslužných vodních systémů
zdenek.lycka@razdva.cz Ing. Zdeněk Lyčka   Obory znalecké činnosti
Paliva/Biopaliva
Strojírenství všeobecné/teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b
621 00 Brno
Strojírenský zkušební ústav, s.p. – služby v oblastech posuzování shody, zkušebnictví, certifikace, inspekce a školení. 

Odborná stanoviska:
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, obor vodoinstalace