Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR
STP

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky
ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace 
Společnosti pro techniku prostředí 
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, hodnocena 2 kred. body CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží osvědčení „Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací“. Kurz je také zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem.

Termín 15. 9. 2022 Brno  

místo konání: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno
odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Závazná přihláška
Adresa
Mám zájem o prezentaci firmy v rámci dopoledního / odpoledního bloku přednášek: