CTI ČR

FOR ARCH 2021

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů české republiky,

přijměte pozvání na 32. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2021 konaný ve dnech 21. – 25.9. 2021 v areálu PVA EXPO PRAHA 

Seminář k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Vážení profesní přátelé,

dovolte mi Vás pozvat na seminář k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi – podle TPG 927 02

Termín konání dvoudenní akce: 19.1. – 20.11.2022

Přednášející: Ladislav Hrbáček

Odvod splaškové vody do kanalizace

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Vážení profesní přátelé,

přijměte pozvání na odborný kurz

Odvod splaškové vody do kanalizace kurz se zaměřením na problematiku odvodu splaškové vody do kanalizace

odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky

ve spolupráci s Alcaplast Academy

Požadavky a předpisy pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz domovních plynovodů....

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
Vážení profesní přátelé,

dovolte nám pozvat Vás 14. září 2021 na sérii odborných přednášek s videoprojekcí příkladů z praxe

POŽADAVKY A PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, STAVBU, ZKOUŠENÍ A PROVOZ DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ.

RIZIKA PŘI PROVOZU ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ  A PREVENCE PORUCH, NEHOD S HAVÁRIÍ NA ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ.