TZB-info

Jak prodat použitá chladiva?

úterý 19.10.2021, od 10-12 ho na YouTube TZB-info
pořádá TZB-info + Daikin + SCHKT

Témata:
Jak prodat použitá chladiva? Program Loop by Daikin a platforma Retradeables jako nástroje cirkulární ekonomiky chladiv pro úsporu zdrojů i nákladů.
Komentované znění ČSN EN 378 - Metodika pro instalaci a provoz zařízení s hořlavými chladivy.

Setkání členů CTI ČR zakladatelů rodinných firem

Vážení profesní přátelé,

léto se blíží a dovolené jsou za dveřmi. Připravili jsme pro členy cechu ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dne 31.7.-1.8.2019 první setkání členů cechu, zakladatelů rodinných podniků. Cílem je pomoci českým rodinným firmám úspěšně předat řízení a posléze majetek nové generaci rodinných nástupců. Jde nám o to, aby české firmy zůstaly v rukou českých rodin.
Rodinná firma se drží svých hodnot, znamená spolehlivost, zodpovědnost a plné a bezvýhradné nasazení.

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací, Fakulta stavební VUT v Brně

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena kreditními body ČKAIT a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR „Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019“

 

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací, ČVUT v Praze, Masarykova kolej

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena kreditními body ČKAIT a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR „Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019“

 

Pozvánka na Vědomostní olympiádu CTI ČR doprovodný program AQUATHERM PRAHA 2020

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

dne 3.3. 2020 se uskuteční soutěž XVI. ročníku Vědomostní olympiády v rámci výstavy AQUATHERM Praha 2020, kde si žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími SOŠ a SOU. Naváží osobní vztahy se zástupci vystavujících firem a povědomí o firmě a jejím produktu, které tak mohou při příležitosti této výstavy získat. Účelem je i srovnávání úrovně jednotlivých škol a podpory ve výbavě odbornými pomůckami a ukázky nových postupů v oblasti servisních činností.

Body do programu profesního vzdělávání CTI ČR na Aquathermu konference 5. a 6. března 2020

Poprvé na Aquathemu Praha 2020 lze získat body do programu profesního vzdělávání CTI ČR.

Cech topenářů a instalatérů (CTI ČR) vytvořil dlouhodobý program odborného instalatérského – topenářského vzdělávání, akreditovaných kurzů a zdokonalovacích školení za účelem uznání a získání bodových ohodnocení.