Jak prodat použitá chladiva?

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
TZB-info

úterý 19.10.2021, od 10-12 ho na YouTube TZB-info
pořádá TZB-info + Daikin + SCHKT

Témata:
Jak prodat použitá chladiva? Program Loop by Daikin a platforma Retradeables jako nástroje cirkulární ekonomiky chladiv pro úsporu zdrojů i nákladů.
Komentované znění ČSN EN 378 - Metodika pro instalaci a provoz zařízení s hořlavými chladivy.