Seminář k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Vážení profesní přátelé,

dovolte mi Vás pozvat na seminář k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi – podle TPG 927 02

Termín konání dvoudenní akce: 19.1. – 20.11.2022

Přednášející: Ladislav Hrbáček

Odborným garantem je Česká společnost pro svařování produktů, z.s.

Místo konání: Strojírenský zkušební ústav v Brně, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

 

Odborná náplň:

 • příčiny vzniku korozních napadení plynových zařízení;
 • druhy korozního napadení, jejich typické projevy;
 • pasivní ochrana – použití továrních izolací a systémů pro doizolování svarů apod. na stavbě;
 • aktivní (katodická) ochrana – princip, možnosti elektrochemické ochrany;
 • kombinace obou způsobů ochrany, jejich vzájemné ovlivnění.

 Používané izolace:

 • asfaltové natavovací pasy;
 • páskové plastové systémy;
 • petrolátové bandáže;
 • smršťovací materiály;
 • nátěrové systémy (termosetové povlaky);
 • viskoelastické materiály;

 

Technologické postupy izolování svarů, tvarovek, armatur, holých potrubí, nádrží a přechodek.
Hodnocení izolací zhotovovaných v terénu v rozsahu umožňujícím izolatérovi kontrolu své práce:

 • celkový vzhled;
 • zkouška přilnavosti;
 • měření tloušťky;
 • zkouška celistvosti („jiskrová zkouška“). 

 

Kurz bude zakončen zkouškou a vydáním průkazu izolatéra úložných zařízení. Přílohou této pozvánky je i přihláška kterou zašlete do 25.10.2021