Odvod splaškové vody do kanalizace

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

Vážení profesní přátelé,

přijměte pozvání na odborný kurz

Odvod splaškové vody do kanalizace kurz se zaměřením na problematiku odvodu splaškové vody do kanalizace

odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky

ve spolupráci s Alcaplast Academy

mediální partner TZB-info

Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace Cechu topenářů a instalatérů České republiky, hodnocena 2 kred. body CTI ČR. Kurz je také zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem

Kurz je realizován za podpory společnosti Alca plast, s.r.o.

Termín 15. března 2022

místo konání: Alcaplast Academy, Bratislavská 3080, 690 02 Břeclav

odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

 

Obsah kurzu – teoretická část: Funkce a druhy zápachových uzávěrek, Správné řešení připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, Dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, Funkce splaškových odpadních potrubí vnitřní kanalizace, Správné řešení splaškových odpadních potrubí vnitřní kanalizace, Dimenzování splaškových odpadních potrubí vnitřní kanalizace.
Obsah kurzu – praktická část: Praktické seznámení s výrobky Alcaplast, Montáž a servis předstěnových instalačních systémů, Nastavení senzorů, Montáž a servis instalačních rámů, Montáž a údržba nerezových podlahových žlabů, Montáž a údržba plastových podlahových žlabůMontáž venkovního odvodnění, Montáž a servis vanových automatů.

 

Pozvánka v souboru
Závazná přihláška
Adresa
Mám zájem o prezentaci firmy v rámci dopoledního / odpoledního bloku přednášek: