Nová legislativa Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat dne  17.10.2022 na seminář k nové legislativě 

Nová legislativa
Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a  NV č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
Nová legislativa
k tlakovým zařízením- NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Lektoři: Ing. Jiří Kottnauer, inspektor SÚIP-Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Ing. Ladislav Ouhrabka, emeritní inspektor SÚIP pro tlaková zařízení

Místo konání:Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, v areálu Střední odborné školy Jarov   

https://www.skolajarov.cz/kontakty/
 

Závazná přihláška