KONFERENCE OBNOVITELNÉ ZDROJE VE VYTÁPĚCÍ TECHNICE

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

 

Vážení profesní přátelé,
současná geopolitická situace způsobuje značné turbulence, pokud se týče dostupnosti energetických surovin, jejich cen a vývoj v dalších obdobích. K tomu se přidružují i další aspekty, které souvisí s ochranou životního prostředí, což znamená být k němu ohleduplný, tak aby mohlo být zachováno pro budoucí generace.
Odklon od spalování fosilních paliv a zvýšený zájem o využití obnovitelných energií je správný trend, který je jednoznačně preferován. Energeticky nejúčinnějšími zařízeními pro využití obnovitelné tepelné energie jsou tepelná čerpadla, která dnes dosahují mimořádně vysokých energetických úspor prakticky ve všech druzích staveb, bez ohledu na to, zda se jedná o novostavby, nebo stávající objekty, kde je žádoucí snížit energetickou náročnost.
Vzhledem k tom, že až 75% tepelné energie se s využitím tepelných čerpadel získá z okolí vytápěných objektů zcela zdarma, jsou tato zařízení provozována s nejnižšími provozními náklady, bez jakýchkoliv emisí a plně automaticky a bezobslužně, což z nich dělá nejdokonalejší tepelné zdroje.
Tepelná čerpadla pro své skvělé vlastnosti jsou mimořádně vhodné nejen pro rodinné domky, kde se již stávají běžným vybavením, ale obrovské možnosti jsou rovněž ve velkých stavbách, jako jsou bytové domy, administrativní budovy, školy, sportovní zařízení, výrobní, obchodní a skladovací objekty, prostě bez výjimky všude, třeba i v církevních stavbách.
Díky svým nesporným ekologickým a ekonomickým vlastnostem jsou předurčena tepelná čerpadla k masivnímu nasazení jak ve stavebnictví, tak i v průmyslu, nebo třeba i v zemědělství. Stát věnuje zvýšenou pozornost a podporu těmto „chytrým“ a pro nás nepostradatelným zařízením, která řeší rovněž současné problémy s hrozbou obtížné dostupnosti a zvýšení cen zemního plynu.
Přednášky na konferenci jsou zajištěny kompetentními pracovníky odpovědných ministerstev, VUT Brno, EGÚ Brno, SZÚ Brno.
Je to jedinečná příležitost pro získání ucelených informací souvisejících s mimořádně efektivním rozvojem nasazování tepelných čerpadel ve všech oblastech našeho života a ve prospěch dalších generací.
Podrobné informace ke konferenci budou zveřejněny na stránkách www.cechtop.cz a zaslány i elektronicky.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!
S pozdravem
Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR, oblast Obnovitelné zdroje