29. ročník veletrhu - AMPER 2023

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR
 

Termín 21.3. – 23.3.2023  areál Veletrhy Brno a.s. planek_vystaviste_2023_haly_obory.ai (amper.cz)

Stánek Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s. 
Hala P, stánek 6.05
Termín: 21.3.-23.3.2023 
Poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky
-    Tepelné čerpadlo vzduch – voda nejekonomičtější výroba tepelné energie 
-    Magnetická úpravna vody s cirkulací a akumulací pro zásobníkový ohřev teplé vody
Odborné poradenství: Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal zástupce spol. QZP s.r.o.,  Petr Konečný jednatel společnosti PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, 
Ing. Eva Jochová, šéfredaktorka Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO


Dne 23.3.2023 od 10,00 hodin v sále P3, Hala P, ve II. poschodí 

Přednášky na téma: Tepelná čerpadla v teorii a praxi - Seznámení účastníků s teorií a praxí k tepelným čerpadlům pro rodinné domy. 

Přednášející: Ing. Robert Bicek, zástupce společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

První část přednášky bude zaměřena na princip fungování teplených čerpadel, jejich rozdělení, návrh a případné možnosti a úskalí porovnání jednotlivých výrobců. 

Druhá část přiblíží montáž v praxi nejrozšířenějšího typu tepelného čerpadla vzduch – voda. Kromě samotné montáže tepelného čerpadla  budou představeny praktická doporučení pro správné fungování otopné soustavy a přípravy teplé vody.

Těšíme se na setkání s Vámi