Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

V Nerudovce nabízíme zájemcům perspektivní obory propojené s praxí, spolupracujeme s mnoha regionálními firmami.

Ve třídách máme takové počty žáků, že se každému můžeme individuálně věnovat. U nás je výuka v úzkém propojení s praxí a je tu i oborová prostupnost. Nabízíme studijní benefity i stipendia. Pro děti se zdravotním omezením můžeme nabídnout obory stravovací a ubytovací služby nebo opravářské a zednické práce. A hlavně to v naší škole žije. Máme vlastní televizní studio se střižnou a studentské internetové rádio, dále technické a sportovní kroužky včetně klubu Gabreta s výlety po Šumavě. Ve spolupráci s partnerskou firmou Rohde & Schwarz a DDM Vimperk je u nás pro žáky základních škol provozován kroužek Mladý koumák. Pravidelně se účastníme různých soutěží nebo olympiád a také návštěv našich partnerských škol v zahraničí.

Máme dvě školní kadeřnictví, v Prachaticích v České ulici a kadeřnictví ve Vimperku v Nádražní ulici. Jsou u zákazníků oblíbená, stejně jako kosmetický salon Beauty v Prachaticích. Provozujeme také školní restauraci Sv. Rafael v Brantlově ulici ve Vimperku, kde nyní probíhá rekonstrukce, která je před dokončením.

Jsme určitě zajímaví šířkou záběru. Při studiu všech oborů těsně spolupracujeme s odborníky z praxe. Vyučujeme obory elektro, stavební, zemědělské a lesnické, strojírenské, v oblasti gastronomie i služeb. V rámci našeho regionu spolupracujeme s firmami z oborů, které na naší škole vyučujeme. Žáci pak mají možnost si ještě více uvědomit, že jejich obor má v praxi dobré uplatnění. Nabízíme také dva maturitní obory – mechanik elektrotechnik a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, které jsou na trhu práce velmi žádané. Pokud tedy maturanti nepokračují dál ve studiu na vysoké škole, mohou najít v našem regionu velmi dobrou práci. Od nás přicházejí žáci i se svářečským průkazem, vyhláškou č. 50/1978 Sb. i autoškolou. Maturitu mohou získat také vyučení absolventi. Pro ně máme určené nástavbové studium: obor podnikání nebo nástavbový obor vlasová kosmetika. Nástavbový obor vlasová kosmetika je pokračováním tříletého učebního oboru kadeřník - vizážista. Máme dvě pracoviště střední školy. Technické obory se učí ve Vimperku a obory služeb – od kuchařů a číšníků, výživových poradců, specialistů studené kuchyně až po kadeřníky a vizážisty, se učí v Prachaticích a ve Vimperku. Nástavbové maturitní obory se vyučují v Prachaticích.

Samozřejmostí je možnost individuálního termínu prohlídky školy po předchozí domluvě. O termínech dnů otevřených dveří informujeme na webových stránkách školy (www.stredni-skola.eu) a facebooku facebook.com/…erk.