Střední škola Semily

Jedno z nejznámějších přísloví praví, že řemeslo má zlaté dno. Žáci, kteří se vyučí v našich 
oborech a řemeslu se věnují, nám toto přísloví potvrzují.

Výročí 140 let od založení, které slavíme v roce 2024, je pro naši školu významným mezníkem. 
Během její existence se zde vystřídala řada oborů počínaje například stavební průmyslovkou, 
krejčovými, kominíky či malíři. V současné době nabízíme sedm učebních oborů a dva 
maturitní obory. Většina učebních oborů je stavebního charakteru. Jedná se o instalatéry, 
elektrikáře, tesaře, truhláře a zedníky. Dále máme obráběče kovů a pečovatelské služby. 
Podnikání je maturitní obor, který využívají absolventi učebních oborů ke zvýšení kvalifikace. 
A velmi specifickým oborem je Požární ochrana, jejíž obsahem vzdělávání je nejen požární 
výcvik, ale i požární prevence ve stavebnictví.

Obor Instalatér je u nás vyučován již více než 30 let a patří tak k nejstarším. Školní vzdělávací 
program je zaměřen na širokou škálu činností. Žáci během tříletého studia získají dovednosti 
v montáži potrubí, zařizovacích předmětů, opravách a údržbě bytového vybavení či komplexní 
řešení vytápění. Součástí výuky jsou také svářečské kurzy s různým zaměřením, školení od 
předních českých i zahraničních dodavatelů nebo exkurze ve výrobních provozech. Praktická 
výuka probíhá ve školních dílnách, nicméně žáci se učí i během montáží u zákazníků. Ve třetím 
ročníku mají možnost přestoupit do provozu spolupracujících podnikatelů. Obor Instalatér je 
také zařazen do Stipendijního programu Libereckého kraje.

Protože se svět okolo nás neustále vyvíjí, nezůstáváme pozadu ani my. Naši učitelé pravidelně 
navštěvují vzdělávací kurzy a účastní se školení. Pracovníci odborného výcviku jsou
v neustálém kontaktu s dodavateli nářadí, zboží či služeb jako jsou například Stavebniny DEK, 
Koupelny Ptáček či výrobcem HILTI. Také připravujeme rozšíření areálu dílen. Během let 2025 
a 2026 vyroste v komplexu budovy Pod Vartou nové Centrum odborného výcviku, tzv. COV, 
kde získají nové prostory instalatéři, elektrikáři, zedníci i žáci Požární ochrany. Učebny budou 
vybavené novými výukovými panely od podniků INVYSYS či Diametral, které nabídnou 
moderní technologie a jejich možné propojení s IT.

Závěrem lze říci, že instalatérský obor má budoucnost a nabízí prestižní a perspektivní kariéru 
s různorodými pracovními výzvami. 

01.02.2024

Střední škola Semily leták:

 

 

Video file