Střední škola polytechnická Brno, Jílová - škola pro život

Naše škola spolupracuje s více než 150 zaměstnavateli v regionu. Jednou z forem spolupráce je například umístění žáků přímo do firem, kde jsou za odvedenou práci finančně odměněni (měsíční výplata až 7000 Kč – přilepšení k rodinnému rozpočtu) a motivování k řádným pracovním návykům dalšími benefity (kurzy odborné angličtiny, „cool“ pracovní oděvy apod.). Kromě možnosti dosažení prospěchového stipendia od JMK a Sdružení rodičů tak mohou šikovní žáci umístěni ve firmách získat navíc stipendium přímo od svých zaměstnavatelů.

Žákům posledního ročníku přináší spolupráce s firmami jistotu zaměstnání ihned po ukončení studia. Aktivní absolventi, kteří si v průběhu studia „otestovali“ vícero potencionálních zaměstnavatelů, mají navíc možnost posoudit, u které z firem budou mít nejlepší podmínky. Průběžná spolupráce naší školy s cechy a profesními sdruženími přináší žákům výhody nejen v průběhu studia, ale usnadní jim start případného vlastního podnikání po získání výučního listu či maturitního vysvědčení (právní a odborné poradenství, bezplatné členství na 1 – 3 roky apod.). Výběrem námi nabízených oborů neuděláte chybu. Garanci uplatnitelnosti na pracovním trhu máme ověřenou zkušeností z posledních let, kdy firmy nabízí zaměstnání nejen absolventům, kteří ukončili studium v řádném termínu, ale i těm, kteří úspěšně vykonali opravné zkoušky.