Workshop - setkání odborných škol a firem

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

Nový termín: 30.11.2022 od 13.30 hodin

Místo konání: www.tmrhotels.com

ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE

Moderuje doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců podnikatelů.

Po vzájemném představení nabídek a poptávek zúčastněných se rozvine  bohatá
diskuze k praktické formě spolupráce, zkušenostem a překážkám, které by
mohly bránit lepší spolupráci na vyšší úrovni.

Přítomní se v diskuzi zamyslí i nad podněty, které by mohly ovlivnit
politická rozhodnutí k legislativním změnám pro lepší podmínky kvalitní
spolupráce škol a firem a pro lepší motivaci k dosažení spokojenosti obou stran.

Řemeslné obory hrají v našem životě stále podstatnější úlohu. Jak vzrůstá
její význam, zvyšuje se rovněž počet technických profesí, což se následně
projevuje v rostoucí poptávce po technicky vzdělaných odbornících. Nabídka
na trhu je ale velmi omezená a vzdělaných odborníků je málo.

Mezi důvody, které ovlivňují zejména mladé lidi při volbě povolání, je
přetrvávající představa o omezených možnostech uplatnění absolventů
technických oborů oproti "tradičním" oborům a chybějící možnost
otevřenějšího srovnání. Vzhledem k současnému systému vzdělávání v ČR je pro
studenty rovněž velmi složité změnit původně nastoupenou kariérní dráhu.

V rámci tohoto programu se proto snažíme představovat žákům a učitelům SOŠ a SOU
jednotlivá povolání v oboru technických zařízení budov, a podporovat je
tak při rozhodování o budoucím směru jejich profesního života. Aby byl
program co nejzajímavější, začleňujeme do něj exkurze do našich členských
firem a další formy spolupráce firma se školami. 

Přihlášky: