Doprovodný program CTI ČR INFOTHERMA Ostrava

Datum uskutečnění akce
Pořadatelé
CTI ČR

 

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, 

Vážení profesní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na doprovodný program cechu v rámci 28. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2023

dne 24. ledna 2023 (úterý)
Výstaviště Černá louka Ostrava - Černá louka 3235 – Mapy Google
Konferenční sál


Dopolední blok přednášek

10.00 hodin                
Zahájení doprovodného programu CTI ČR Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

10.10 – 11.00 hodin  
Nová legislativa v oboru plynových zařízení Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., vedoucí úseku plynových zařízení, Technická inspekce České republiky            

Od 1.7.2022 jsou v platnosti nové právní předpisy, týkající se vyhrazených technických zařízení. Jde zejména o zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcí předpisy. Pro obor plynová zařízení jde o prováděcí předpis nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 
Je užitečné pro širokou odbornou veřejnost podávat tyto důležité informace zejména pro to, aby byla zaručena bezpečnost zařízení, která jsou montována a provozována v komerční i průmyslové sféře a která podléhají kontrolám, údržbě, servisu, revizím, zkouškám apod. odborně způsobilými osobami. V prezentaci budou uvedeny nové podmínky získání a obnovení odborné způsobilosti plynařů za účelem získání osvědčení a oprávnění TIČR k montážím, opravám, revizím a zkouškám pro vyhrazená plynová zařízení.“

11.00 – 11.20 hodin  
Zaměření plynové kondenzační a kaskádové kotelny - český výrobce plynových a elektrických kotlů THERM Bohuslav Procházka, zástupce společnosti Thermona, spol.s.r.o., člen CTI ČR

11.20 – 12.00 hodin  
Udržitelnost výroby a spalování biomasy pro vytápění domácností Ing. Zdeněk Lyčka, znalec pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva vč. biopaliv, předseda sekce Zákonné normy a předpisy CTI ČR

Odpolední blok přednášek 


12.00 – 12.30 hodin  
Využití zemních tepelných čerpadel v praxi Ing. Lukáš Stojaspal
, zástupce společnosti ait-česko s.r.o., člen AVTČ, člen CTI ČR

12.30 – 13.00 hodin  
Velkokapacitní tepelná čerpadla vzduch–voda a možnosti řešení Ing. Lukáš Stojaspal, zástupce společnosti ait-česko s.r.o., člen AVTČ a člen CTI ČR

13.00 – 13.30 hodin  
Tepelná čerpadla na bytových domech s využitím fotovoltaiky Ing. Jiří Polívka, zástupce společnosti AC Heating, člen AVTČ, člen CTI ČR

13.30 – 14.00 hodin  
Hluk tepelných čerpadel je skutečně problém Ing. Radek Červín, předseda AVTČ  /Zdeněk Smrž
                                   
14.00 – 14.30 hodin  
Montáž rekuperačního systému se zpětným získáváním tepla Petr Konečný, jednatel PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., místopředseda sekce Montážních a servisních firem CTI ČR

14.30 – 15.00 hodin  
Úspora vody s výrobky EcoSmart od firmy Hansgrohe Václav Králík, Technicko- servisní poradce pro ČR a Slovensko Hansgrohe CZ s.r.o., člen CTI ČR

15.00 – 15.40 hodin  
Využití srážkových a recyklace šedých vod Ing. Karel Plotěný, jednatel firmy ASIO, spol. s.r.o., zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR

15.40 – 16.30 hodin    
Diskuzni fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající technického zařízení budov - diskuze se zástupci firem, zástupci Cechu topenářů a instalatérů České republiky.

Srdečně jste zváni Cechem topenářů a instalatérů české republiky do pavilonu NA2, stánek CTI ČR č. 324 od 23. – 26. ledna po dobu konání výstavy INFOTHERMA 2023.
Volná vstupenka po registraci Volná vstupenka INFOTHERMA 2023 - INFOTHERMA

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka v souboru