Podrobnosti k přijímacímu řízení

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec – Škola, kterou nemůžete minout

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec patří mezi tradiční střední školy v Liberci. Připravujeme již několikátou generaci žáků zejména v technických a řemeslných oborech strojírenského, stavebního a dopravního zaměření, ať již zakončených maturitní zkouškou či výučním listem. Nejen pro žáky střední školy, ale i pro žáky ostatních středních škol v Liberci zajišťujeme ubytování na domově mládeže a také školní stravování. Vedle nabídky dalších služeb pro veřejnost provozujeme svářečskou školu.

Naleznete nás v různých čtvrtích Liberce – na Starém Městě, Novém Městě, v Pavlovicích, Dolním Hanychově a Rochlici. Pět areálů, bezmála stovka pedagogů, podpůrný tým technických  a administrativních zaměstnanců, více než pět set žáků, několik set ubytovaných na domově mládeže, desítky spolupracujících firem v regionu, zejména při zajišťování praktického vyučování, tisíce úspěšných absolventů za více než šedesát let existence školy a jejích předchůdců.

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme následující maturitní obory - Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač (se zaměřením na CNC obráběcí nebo CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy- a učební obory - Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku, Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Nástrojař, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář, Zedník. Pro absolventy učebních oborů pak možnost získání maturity v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Výuka je charakteristická důrazem na odborné vzdělávání a praktické vyučování.

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Kód oboru: 39-41-L/02
Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, budou znát základní elektrotechnické předpisy, zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu, naučí se číst a vytvářet technickou dokumentaci, sestavit kompletní nabídku zákazníkovi. Získávají široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, jsou dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Absolventi zvládají kompletní odborné práce na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech. Během vzdělávání absolvují kurz sváření PPR, pájení Cu, případně CO2, a po úspěšném složení zkoušky získávají také osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 - pracovníci znalí.

Instalatér
Kód oboru: 36-52-H/01
Absolvent umí provádět montáž, opravy a údržbu rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, montovat armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku. Umí osazovat měřidla, izolovat a kotvit potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem, zkoušet plynovody a uplatňovat zásady předávání staveb investorovi, vytyčovat jednoduché trasy vnitřních rozvodů, uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů - naučí se spojovat trubní materiál lepením, svařováním, kapilárním pájením a lisováním. Během studia jsou žáci podporováni stipendiem Libereckého kraje, ve vyšších ročnících získávají i odměnu za produktivní činnost.

Nejen uchazeči jsou zváni na dny otevřených dveří ve dnech 13. ledna a 10. února 2022.

Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou na www.sslbc.cz/uchazeci.