Termostatické radiátorové ventily a hlavice zvyšují účinnost kondenzačního kotle

 

Velká část evropských domácností má na radiátorech namontovány pouze ruční ventily. V dnešní době se klade velký důraz na energetickou účinnost a udržitelnost. Z tohoto důvodu EU aktualizovala směrnici o energetické náročnosti budov a stanovila povinnost mít v každé místnosti zařízení pro individuální ovládání teploty, tj. mít na radiátorech termostatické radiátorové hlavice. 

Termostatické radiátorové hlavice musí být instalovány v případě, že dochází k výměně kotle. Termostatické hlavice zajišťují, že je kotel v kondenzačním režimu až 80% času a tím je dosaženo maximální účinnosti vytápění a úspor. 

Odkaz na Danfoss stránky: www.danfoss.com